Reglement Algemeen Persoonlijk Kampioenschap

Artikel 1

Dit reglement geldt voor de krachtens het huishoudelijk reglement van de HSB te organiseren wedstrijden om het algemeen kampioenschap en is opgesteld conform het HSB-raamreglement.

Artikel 2

De wedstrijden worden geleid door een wedstrijdleider, goedgekeurd door de HSB. De wedstrijdleider kan andere personen tijdelijke bevoegdheden geven.

 

Artikel 3

Deelname aan de wedstrijden om het persoonlijk kampioenschap staat open voor de leden van de bij de HSB aangesloten verenigingen. Tevens kunnen leden van de bij de LeiSB aangesloten verenigingen deelnemen, alsmede huisschakers, woonachtig in de regio's van beide bonden en in het bezit van een geldig KNSB-ratinglidmaatschap.

Artikel 4

Er wordt gespeeld volgens de FIDE Regels voor het Schaakspel, in de laatste officiële vertaling uitgegeven door de KNSB, alsmede de daarop van toepassing zijnde aanvullingen en wijzigingen.

Uitzonderingen hierop zijn:

a. De speler die meer dan 60 minuten na het officiële aanvangstijdstip in de speelzaal verschijnt, verliest de partij.

b. Mobiele telefoons dienen uit of op trilstand te staan.

Artikel 5

Er wordt in twee groepen gespeeld, A (1650 en hoger) en B (1750 en lager). De hoogst eindigende speler die lid is van een bij de HSB aangesloten vereniging in groep A is kampioen.

Indien het deelnemerstal lager is dan 35, wordt er in één groep gespeeld.

Artikel 6

Er worden 7 ronden Zwitsers gespeeld, de eerste drie ronden op rating, de overige op weerstand.

De bedenktijd bedraagt 1 uur en 35 minuten per persoon per partij, met 10 seconden per zet er bij.

Artikel 7

a. Het is mogelijk om drie keer een vrije ronde op te nemen (bye); in de eerste zes ronden ontvangt men hiervoor een half punt. Indien men in de laatste ronde een bye moet opnemen, krijgt men hier geen punt voor.

b. Alle afwezigheden dienen voor aanvang van de eerste ronde bij de toernooileiding bekend te zijn.

c. In uitzonderlijke gevallen kan tijdens het toernooi hier van worden afgeweken; dit ter beoordeling van de toernooileiding.

d. In alle andere gevallen zal tijdens het toernooi afmelden leiden tot uitsluiting voor de rest van het toernooi.

Artikel 8

Voor de kampioen is een trofee beschikbaar, alsmede voor de drie hoogst geëindigde spelers een geldprijs. Indien er twee of meer spelers gelijk eindigen beslissen achtereenvolgens:

a. weerstandspunten;

b. Sonneborn-Bergerpunten;

c. onderling resultaat;

d. loting.

Geldprijzen worden gedeeld.

Artikel 9

De kampioen verkrijgt het recht op deelname aan een kampioenschap dat door de KNSB wordt georganiseerd, indien dit door de KNSB als zodanig is aangekondigd.

Artikel 10

a. Deelnemers kunnen, indien zij dit wensen en de tegenstander hiermee instemt, de partij die gespeeld dient te worden vooruit spelen. Dit in overleg met de toernooileiding. Datum en plaats van de te spelen partij worden door de toernooileiding in overleg met betrokken spelers vastgesteld. De wens tot vooruit spelen dient zo spoedig mogelijk aan de toernooileiding te worden medegedeeld.

b. Partijen voor de eerste en de laatste ronde kunnen niet vooruit gespeeld worden.

c. Deelnemers dienen voor aanvang van de eerste ronde aan te geven of zij bereid zijn om vooruit te spelen.

Artikel 11

De uitslag van een vooruit gespeelde partij moet na voltooiing zo spoedig mogelijk door beide spelers aan de toernooileiding worden medegedeeld.

Artikel 12

Het analyseren van de partijen en het spelen van vluggertjes in de speelzaal is niet toegestaan, tenzij dit door de toernooileiding wordt goedgekeurd. Roken in de speelzaal is niet toegestaan.

Artikel 13

Tegen een beslissing van de wedstrijdleider kan, mits onmiddellijk na kennisneming van de beslissing, bezwaar worden aangetekend bij de commissie van beroep van de Haagse Schaakbond. De commissie neemt, na wedstrijdleider en de betrokken speler(s) gehoord te hebben, zo spoedig mogelijk een beslissing.

De beslissing van de commissie van beroep is bindend.

Artikel 14

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.

1 augustus 2018

 

Download de PDF-versie hier

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Auto.