Combireglement persoonlijk kampioenschap en dameskampioenschap 2011

 

Artikel 1
Dit reglement geldt voor de krachtens het huishoudelijk reglement van de HSB te organiseren wedstrijden om het algemeen kampioenschap en is opgesteld conform het HSB-raamreglement.

Artikel 2

De wedstrijden worden geleid door een wedstrijdleider, goedgekeurd door de HSB. De wedstrijdleider kan andere personen tijdelijke bevoegdheden geven.

 

Artikel 3

Deelname aan de wedstrijden om beide kampioenschappen staat uitsluitend open voor de leden van de bij de HSB aangesloten verenigingen.

Artikel 4

Er wordt gespeeld volgens de FIDE Regels voor het Schaakspel, in de laatste officiële vertaling uitgegeven door de KNSB, alsmede de daarop van toepassing zijnde aanvullingen en wijzigingen.

Uitzonderingen hierop zijn:

a. De speler die meer dan 60 minuten na het officiële aanvangstijdstip in de speelzaal verschijnt, verliest de partij.

b. Mobiele telefoons dienen uit of op trilstand te staan.

Artikel 5

Er wordt één groep gevormd, waarin rechtstreeks om de titels van persoonlijk kampioen en dameskampioen wordt gespeeld. Het dameskampioenschap zal slechts afzonderlijk worden onderscheiden indien er ten minste drie speelsters deelnemen.

Artikel 6

Er worden 7 ronden Zwitsers gespeeld, de eerste drie ronden op rating, de overige op weerstand.

De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten per persoon per partij.

Artikel 7

a. Het is mogelijk om één keer een vrije ronde op te nemen (bye); in de eerste vier ronden ontvangt men hiervoor een half punt. Indien men in één van de overige ronden een bye moet opnemen, krijgt men hier geen punt voor.

b. Alle afwezigheden dienen voor aanvang van de eerste ronde bij de toernooileiding bekend te zijn.

c. In uitzonderlijke gevallen kan tijdens het toernooi hier van worden afgeweken; dit ter beoordeling van de toernooileiding.

d. In alle andere gevallen zal tijdens het toernooi afmelden leiden tot uitsluiting voor de rest van het toernooi.

Artikel 8

Voor de kampioen is een trofee beschikbaar, alsmede voor de drie hoogst geëindigde spelers een geldprijs. Indien er twee of meer spelers gelijk eindigen beslissen achtereenvolgens:

a. weerstandspunten;

b. Sonneborn-Bergerpunten;

c. onderling resultaat;

d. loting.

Geldprijzen worden gedeeld.

Artikel 9

Een speler kan slechts één prijs winnen en wel de hoogste.

Indien de dameskampioen in de eindrangschikking in aanmerking komt voor een prijs die even hoog is als de prijs voor het dameskampioenschap, wint zij de geldprijs van het algemeen kampioenschap. De geldprijs voor de dameskampioen komt dan toe aan de nummer twee van het dameskampioenschap.

Artikel 10

De kampioenen verkrijgen het recht op deelname aan een kampioenschap dat door de KNSB wordt georganiseerd, indien dit door de KNSB als zodanig is aangekondigd.

Artikel 11

a. Deelnemers kunnen, indien zij dit wensen en de tegenstander hiermee instemt, de partij die gespeeld dient te worden vooruit spelen. Dit in overleg met de toernooileiding. Datum en plaats van de te spelen partij worden door de toernooileiding in overleg met betrokken spelers vastgesteld. De wens tot vooruit spelen dient zo spoedig mogelijk aan de toernooileiding te worden medegedeeld.

b. Partijen voor de eerste en de laatste ronde kunnen niet vooruit gespeeld worden.

c. Deelnemers dienen voor aanvang van de eerste ronde aan te geven of zij bereid zijn om vooruit te spelen.

Artikel 12

De uitslag van een vooruit gespeelde partij moet na voltooiing zo spoedig mogelijk door beide spelers aan de toernooileiding worden medegedeeld.

Artikel 13

Het analyseren van de partijen en het spelen van vluggertjes in de speelzaal is niet toegestaan, tenzij dit door de toernooileiding wordt goedgekeurd. Roken in de speelzaal is niet toegestaan.

Artikel 14

Tegen een beslissing van de wedstrijdleider kan, mits onmiddellijk na kennisneming van de beslissing, bezwaar worden aangetekend bij de commissie van beroep van de Haagse Schaakbond. De commissie, na wedstrijdleider en de betrokken speler(s) gehoord te hebben, neemt zo spoedig mogelijk een beslissing.

De beslissing van de commissie van beroep is bindend.

Artikel 15

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.

17 juli 2011

Plaats een reactie

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Boom.