OPROEP voor kandidaat van de LEDENRAAD

In de nieuwe Ledenraad van de KNSB krijgt de HSB één zetel. Hierbij roepen wij eenieder op die belangstelling heeft voor deze functie zich uiterlijk 27 augustus aan te melden bij de secretaris van de HSB: michelledeliefde@hotmail.com.

KNSB-lidmaatschap is vereist en de kandidaat moet 18 jaar of ouder zijn. De gekozen kandidaat vertegenwoordigt alle leden van de KNSB en neemt drie keer per jaar deel aan de Ledenraadvergadering. Zie voor meer informatie: Profiel ledenraadslid KNSB.

De Ledenraad wordt in december 2024 geïnstalleerd.

In onze ALV van 11 september a.s. zullen kandidaten worden voorgedragen en vervolgens stemmen de leden over de kandidaten.

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vlag.