Nieuwsbrief oktober 2023

De nieuwsbrief van het bestuur is inmiddels naar alle verenigingsbesturen gestuurd, nu ook weer voor iedereen beschikbaar. Bijna vier pagina’s informatie om een kille herfstavond door te komen. De nieuwsbrief is hier te downloaden (rechtsklik + opslaan).

Nieuwsbrief juli 2023

Het is inmiddels zomer en velen zullen op vakantie zijn, maar de nieuwsbrief loopt niet weg. Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de Nederlandse schaakwereld en het HSB-bestuur heeft daar zijn woordje ook over gedaan. In de nieuwsbrief wordt er dieper op in gegaan. Verder kijken we vooruit naar de nieuwe HSB-competitie en terug op … Lees meer

Nieuwsbrief april 2023

De tweede nieuwsbrief van dit jaar is verzonden aan de besturen van alle HSB-verenigingen. Er is weer veel gebeurd en met succes, maar één ding is nu toch dringend aan het worden: we zoeken een nieuwe jeugdleider! Zonder iemand die deze functie vervult zal het erg moeilijk worden om alle jeugdactiviteiten en -kampioenschappen vorm te … Lees meer

Nieuwsbrief van het HSB-bestuur

Het HSB-bestuur heeft aan het begin van het nieuwe jaar een Nieuwsbrief aan alle besturen van de HSB-verenigingen gestuurd. Omdat er ook interessante punten in staan voor alle HSB-leden is de Nieuwsbrief als bijlage toegevoegd aan onderstaande tekst. Maar eerst wil het bestuur graag van de gelegenheid gebruik maken om alle schakers een goed schaakjaar … Lees meer

Peter Gaemers 50 jaar KNSB-lid

We zijn als individuele schakers en lid van een schaakvereniging ook lid van de KNSB. Het is al jaren traditie dat mensen die 50 jaar onafgebroken lid zijn bij de landelijke bond een speldje ontvangen en die eer viel onlangs Peter Gaemers, oud-bestuurslid van SG Rijswijk, ten deel. Op de website van de vereniging is … Lees meer

Oud-bestuurslid Ruud Vissers overleden

Op 18 oktober jongstleden is Ruud Vissers overleden. In de jaren 80 van de vorige eeuw was hij eerst assistent-jeugdleider van de Haagse Schaakbond, en daarna jeugdleider. In de tweede helft van de jaren 90 was hij nogmaals actief binnen de HSB: hij was eerst redacteur van het mededelingenblad en later PR-functionaris in het bestuur. … Lees meer

Papieren KNSB-schaakblad komt terug!

Bericht van onze bondsraadafgevaardigden: Ted Barendse en Max Kanbier Goed nieuws voor de liefhebbers van een schaakblad op papier. Dat is nog niet zo lang geleden om financiële redenen door de KNSB afgeschaft, maar uit de enquête van de HSB bleek dat veel leden een papieren blad misten. En dat werd gedeeld door veel meer … Lees meer

Schaaktafels op Stadhoudersplein in Wassenaar

Maandagmiddag, 14 maart vond in Wassenaar de officiële ‘opening’ van twee schaaktafels plaats die door de gemeente geplaatst zijn op het Stadhoudersplein. Twee wethouders, Inge Zweerts de Jong van Sport en Caroline Klaver van Economische Zaken hadden de handen ineengeslagen om te zorgen dat deze sportieve activiteit te midden van de winkels op het Stadhoudersplein … Lees meer

Roel Leezer, oud-voorzitter SG Rijswijk, overleden

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat Roel Leezer, oud-voorzitter en gewaardeerd lid van SG Rijswijk na één jaar vechten tegen een slopende ziekte op 62-jarige leeftijd is overleden. Het HSB bestuur wenst zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, overige familie, vrienden en SG Rijswijk veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Op de website … Lees meer

Herstart HSB-competitie

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kan de HSB-competitie weer worden opgestart. De competitieleider heeft de wedstrijdsecretarissen van de deelnemende schaakverenigingen bericht dat er onder voorwaarden met ingang van 7 februari weer gespeeld kan worden. De wedstrijden die de week ervoor gepland zijn, kunnen in onderling overleg ook gespeeld worden als beide schaakteams dit willen. De … Lees meer

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vlag.