Nieuwsbrief april 2024

De nieuwe nieuwsbrief van het bestuur is aan de verenigingen gestuurd en bevat een breed spectrum aan onderwerpen dat van harte wordt aanbevolen om te lezen, want er gaan op landelijk niveau dingen veranderen. De nieuwsbrief is hier te vinden. Aangezien er regelmatig vragen komen over zaken die dan aan de verkeerde persoon gesteld worden, … Lees meer

Nieuwsbrief december 2023

De vijf pagina’s tellende nieuwsbrief van het bestuur is naar alle verenigingsbesturen gestuurd en kan ook weer door alle geïnteresseerden worden gelezen. De nieuwsbrief is hier te downloaden (rechtsklik + opslaan).

Nieuwsbrief oktober 2023

De nieuwsbrief van het bestuur is inmiddels naar alle verenigingsbesturen gestuurd, nu ook weer voor iedereen beschikbaar. Bijna vier pagina’s informatie om een kille herfstavond door te komen. De nieuwsbrief is hier te downloaden (rechtsklik + opslaan).

Nieuwsbrief juli 2023

Het is inmiddels zomer en velen zullen op vakantie zijn, maar de nieuwsbrief loopt niet weg. Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de Nederlandse schaakwereld en het HSB-bestuur heeft daar zijn woordje ook over gedaan. In de nieuwsbrief wordt er dieper op in gegaan. Verder kijken we vooruit naar de nieuwe HSB-competitie en terug op … Lees meer

Nieuwsbrief april 2023

De tweede nieuwsbrief van dit jaar is verzonden aan de besturen van alle HSB-verenigingen. Er is weer veel gebeurd en met succes, maar één ding is nu toch dringend aan het worden: we zoeken een nieuwe jeugdleider! Zonder iemand die deze functie vervult zal het erg moeilijk worden om alle jeugdactiviteiten en -kampioenschappen vorm te … Lees meer

Nieuwsbrief van het HSB-bestuur

Het HSB-bestuur heeft aan het begin van het nieuwe jaar een Nieuwsbrief aan alle besturen van de HSB-verenigingen gestuurd. Omdat er ook interessante punten in staan voor alle HSB-leden is de Nieuwsbrief als bijlage toegevoegd aan onderstaande tekst. Maar eerst wil het bestuur graag van de gelegenheid gebruik maken om alle schakers een goed schaakjaar … Lees meer

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van boom.